Naslovnica >Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja nihon.hr internetske trgovine

Na internet stranicama nihon.hr nudimo Vam mogućnost kupnje artikala koji su označeni s “raspoloživo” na stranici prikaza pojedinog proizvoda. Uvjete je moguće u svakom trenutku pročitati na ovim stranicama, zadržavamo pravo izmjene bez prethodne najave. Davatelj usluga i prodavatelj proizvoda i usluga u elektroničkoj trgovini na internet stranicama nihon.hr je:

NIHON trgovina i usluge d.o.o.
Mihanovićeva 43 b
21000 Split
OIB:86748327133

U daljnem tekstu NIHON trgovina i usluge d.o.o. označava davatelja usluge, a nihon.hr odnosi se na web mjesto i internet trgovinu.  Za sve narudžbe i kupnje na nihon.hr vrijede isključivo ovdje navedeni kupoprodajni uvjeti.
Osnovni pojmovi i obveze

KORISNIK

je svaka fizička ili pravna osoba koja posjeti ili koristi usluge ovog Internet (web) mjesta definiranog Internet adresom nihon.hr. Svi korisnici obavezni su koristiti usluge na ovim internet stranicama u skladu s njihovom namjenom i ovim uvjetima, te uobičajenim pravilima ponašanja na internetu.

REGISTRIRANI KORISNIK

je svaka fizička ili pravna osoba koja je izradila korisnički profil na internet stranicama nihon.hr.

KUPAC

je svaka fizička ili pravna osoba koja je kao registrirani korisnik kupnjom artikala na nihon.hr Internet stranici sklopila kupoprodajni ugovor za pojedinačnu narudžbu sa prodavateljem NIHON trgovina i usluge d.o.o, i čiji podaci su uneseni u blagajni Internet trgovine nihon.hr u rubrici “Podaci o kupcu”. Kupac koji kupuje za drugu pravnu ili drugu fizičku osobu,obavezan je imati pristanak i potrebna ovlaštenja od te osobe.

Osnovne obveze prodavatelja

NIHON trgovina i usluge d.o.o. kao davatelj usluga i prodavatelj u internet trgovini postupa i pruža usluge u skladu s ovim uvjetima te zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske. NIHON trgovina i usluge d.o.o. je odgovorna za materijalne nedostatke proizvoda u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, članci 400 do 422 (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).
Nastajanje i zaključenje kupoprodajnog ugovora, te potvrda narudžbe i plaćanja
Nakon što je odabrao proizvode i spremio ih u svoju košaricu korisnik na blagajni nihon.hr daje potrebne podatke o kupcu, adresi isporuke i plaćanju. Nedostajući ili neispravni unosi tijekom ovog procesa označeni su crvenom bojom s pratećim porukama o greškama. Klikom na “Potvrdite narudžbu i plaćanje” korisnik potvrđuje naručivanje i plaćanje i time daje ponudu za kupnju tj. za sklapanje kupoprodajnog ugovora s prodavateljem. Potvrdom narudžbe korisnik pristaje na zaključenje kupoprodajnog ugovora s prodavateljem. Korisnik dobiva potvrdu zaprimanja svoje narudžbe od strane NIHON trgovina i usluge d.o.o. e-poštom. 
Ako je izabrano plaćanje kreditnim karticama, korisnika se nakon potvrde narudžbe preusmjerava na stranice davatelja usluge online naplate T-Com. Tvrtka T-Com ima usklađene poslovne procese s međunarodnim normama te posjeduje certifikate ISO 2001 za upravljanje informacijskom sigurnošću i PCIDSS za sigurnost transakcija kartičnih plaćanja. 
Nakon što smo zaprimili narudžbu i potvrdu plaćanja, počinjemo proces obrade narudžbe i pripreme isporuke. Ako neki proizvod, unatoč pažljivom planiranju i organizaciji, nije moguće isporučiti pravovremeno ili uopće, korisnik će biti o tome informiran i konzultiran o drugim mogućnostima. Ako se ne slaže s ponuđenim izmjenama ili odgodama, korisnik može otkazati narudžbu u cijelosti prije zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Zaključenje kupoprodajnog ugovora

Nakon uspješne obrade narudžbe, koja je plaćena na nihon.hr i pripreme pošiljke, NIHON trgovina i usluge d.o.o. izdaje račun kupcu i šalje ga skupa sa kupljenom robom. NIHON trgovina i usluge d.o.o. zadržava pravo odustajanja od zaključenja kupoprodajnog ugovora u slučaju neraspoloživosti proizvoda ili drugih teškoća o čemu će informirati korisnika putem e-pošte. Kupoprodajni ugovor se zaključuje u trenutku izdavanja računa.

Uputa o pravu potrošača na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača kupci potrošači imaju pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora sklopljenog za proizvode i usluge iz nihon.hr Internet trgovine kako slijedi.
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, trebate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom na:

POŠTOM NA ADRESU:
NIHON trgovina i usluge d.o.o.
Mihanovićeva 43 b
21000 Split

webshop@nihon.hr

U obavijesti navedite svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a svakako nastojte koristiti i obrazac za jednostrani raskid ugovora kojeg možete preuzeti ovdje: 

obrazac za jednostrani raskid ugovora

Obavijest o raskidu kupoprodajnog ugovora mora sadržavati sljedeće stavke:

Broj narudžbe
Broj računaIme i prezime
Adresa
Broj telefona
E-mail adresa
Nedvosmislenu izjavu o raskidu Ugovora na daljinu

koliko Kupac jednostrano raskine ugovor o kupoprodaji, obvezan je o vlastitom trošku dostaviti kupljene proizvode prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, uz uvjet da nam je roba i vraćena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.Robu možete vratiti putem dostave o vlastitom trošku. Molimo učinite to bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Molimo Vas da ambalažu čuvate 14 dana kako biste pojednostavnili eventualni povrat robe i izbjegli oštećenje robe prilikom transporta eventualnog povrata.

Mogućnost jednostranog raskida ugovora zakonski ne vrijedi za:

  • ugovor o uslugama kojeg je prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu (tzv. roba po posebnoj narudžbi)
  • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

EU platforma za online rješavanje sporova

Ukoliko kupac želi svoje reklamacije uputiti trećoj strani koja je ovlaštena za pomoć pri rješavanju pritužbi nezadovoljnih potrošača unutar EU, molimo koristiti sljedeću poveznicu:EU platforma za rješavanje online sporova.

Jamstva

Ako je navedeno proizvođačko jamstvo na proizvod u našoj internet trgovini, ono vrijedi za vrijeme trajanja navedenog razdoblja, računajući od datuma izdavanja računa. Proizvođačko jamstvo odnosi se na tehničku ispravnost proizvoda. Jamstva ne vrijede za aku-baterije, baterije, rasvjetna tijela i razne potrošne dijelove. Ukoliko dođe do kvara uređaja unutar jamstvenog roka, kupac je dužan kontakirati, od proizvođača ili njegovog zastupnika ovlašteni, servis kako bi se utvrdilo postojenje i razlog nastanka kvara. Proizvođačka jamstva ne pokrivaju kvarove nastale uobičajenim trošenjem, nepravilnim korištenjem ili pogrešnim održavanjem uređaja, te kvarove koji su kupcu bili poznati pri kupnji. Jamstvo prestaje vrijediti u trenutku kada kupac ili druga osoba samostalno otvori kućište uređaja. U slučaju da kvar koji je pokriven jamstvo ne može biti otklonjen u jamstvenom roku, kupac ima pravo na zamjenu uređaja. U slučaju kad proizvađač nudi produženo jamstvo, kupac je dužan samostalno obavit registraciju sukladno pravilima davatelja jamstva kako bi ostvario pravo na produženo jamstvo. Obavijest o postupku i rokovima za registraciju biti će dostavljena uz račun ili uz jamstveni list.

Prikaz informacija o proizvodima i rokovima isporuke

Roba će biti isporučena kao što je opisana i prikazana u internet trgovini, pri čemu zadržavamo pravo na male razlike, tehnološka unapređenja i izmjene u ambalaži. Tiskarske pogreške te mala odstupanja u boji ili strukturi su mogući u opisu i prikazu proizvoda. Pravovremena dostava i pridržavanje navedenih rokova isporuke pretpostavlja ispunjavanje obveza drugih partnera uključenih u proces, kao i nepostojanje više sile koja bi nas u tome onemogućila, kao što su štrajk, požar, prometne blokade, prekid opskrbe energijom, izvanredna stanja i drugih okolnosti koje nismo uzrokovali. U takvim slučajevima vrijeme isporuke se produžava. Ako je isporuka u cijelosti ili djelomice nemoguća ili nerazumna za ostvariti, zadržavamo pravo odustati od iste. U ovim slučajevima kupac nema pravo na zahtjev za naknadu štete.

Prikaz cijena proizvoda i troškova isporuke

Sve prikazane cijene su u kunama, bez troškova dostave i s uključenim PDV-om. Za određene vrste artikala prikazane su i cijene po osnovnoj mjernoj jedinici sukladno propisima. Prikazane cijene odnose se samo na pojedini artikal, dok pribor i dekoracija nisu uključeni u cijenu. Trošak dostave određuje se prema ukupnoj težini svih proizvoda iz pojedine narudžbe i odredištu. Točan trošak dostave prikazuje se u blagajni Internet trgovine i možete ga provjeriti prije potvrde narudžbe. Više informacija o dostavi i cjenik možete pronaći na stranici dostave. Prikazane cijene artikala i troškova nisu obvezujuće, a u slučaju greške zadržavamo pravo izmjene do zaključivanja kupoprodajnog ugovora o čemu ćemo Vas informirati prije isporuke. Ukoliko se ne slažete s izmjenama možete otkazati narudžbu u cijelosti. Nakon što pripremimo naručene proizvode za isporuku, izdat ćemo račun na kupca. Račun šaljemo zajedno sa kupljenim artiklima.

Registracija i korisnički profili

Korisnički profil je izdvojeni prostor na web mjestu namijenjen i dostupan samo korisniku koji ga je otvorio i drugim korisnicima kojima on to odobri i omogući. Registracija je postupak otvaranja korisničkog profila, a registrirani korisnik i vlasnik profila je korisnik koji je otvorio profil sa svojim pristupnim podacima. Pravo na kupnju imaju samo kupci koji imaju otvoren korisnički profil na nihon.hr Internet trgovini. Korisnik može samostalno otvoriti profil na ovim stranicama, dovoljno je odrediti pristupne podatke. Korisnik može na svom profilu popuniti zadane adrese i ostale podatke kako bi ubrzao proces kupnje ubuduće, ali nije obavezan. Ako ih popuni, podaci trebaju biti točni i ispunjeni u svim obaveznim poljima. Korisnik se obvezuje svaki put kada koristi te podatke u prolasku kroz blagajnu nihon.hr Internet trgovine nadopuniti ih i ispraviti ako su zastarili ili iz nekog drugog razloga nisu točni u trenutku kupnje. Odgovornost za vođenje i održavanje profila je u potpunosti na vlasniku profila. Davatelj usluga će osigurati tehničke pretpostavke za sigurno i kvalitetno vođenje profila. Davatelj usluga zadržava pravo provjere, gašenja ili brisanja profila kod neprimjerenog korištenja. Više korisnika, npr. članova obitelji, mogu dijeliti jedan profil ako im vlasnik profila to odobri i omogući. Svaki korisnik može imati samo jedan profil. Osobni podaci se ne otkrivaju trećim stranama, osim u svrhu ispunjenja kupoprodajnog ugovora, poput dostave te na uvid ovlaštenim državnim institucijama na njihov zahtjev.

Podaci se najstrože čuvaju u poslovnim sustavima NIHON trgovina i usluge d.o.o. koji je ujedno i voditelj zbirke osobnih podataka na adresi sjedišta; Mihanovićeva 43 b.
Korisnik ima pravo na uvid u vlastite podatke iskazane na stanicama nihon.hr putem uvida u svoj korisnički račun na tim stranicama, kojeg je kreirao prilikom registracije korisničkog profila.
Izjava o kolačićima (cookies) na Internet stranicama nihon.hr
Kako bi stranice nihon.hr ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies/Kolačići). Prema regulativama Europske unije, NIHON trgovina i usluge d.o.o. prije spremanja cookiesa mora zatražiti pristanak Korisnika. Korištenjem web stranice nihon.hr Korisnik pristaje na upotrebu Cookiesa. Korisnik isključivanjem Cookiesa odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje Kolačića na svom računalu. Postavke Kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće, postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti.

Autorska prava

Svi sadržaji i materijali na ovom web mjestu su vlasništvo NIHON trgovina i usluge d.o.o.. Kopiranje u komercijalne svrhe nije dopušteno bez prethodnog pisanog odobrenja davatelja usluge.
U slučaju pitanja molimo kontaktirajte administratore Internet trgovine putem e-pošte: webshop@nihon.hr

REGISTRACIJA KORISNIKA ZA KUPNJU PUTEM NIHON.HR INTERNET TRGOVINE

Za kupnju artikala putem nihon.hr Internet trgovine obavezna je registracija korisnika. Prigodom registracije korisnik mora unijeti svoje osobne podatke (ime i prezime, e-mail, kontak telefon ili mobitel, adresu). Nakon uspješno obavljene registracije korisnik će dobiti potvrdu o registraciji putem e-maila. Za uspješnu registraciju obavezna je i suglasnost korisnika sa svim pravilima poslovanja nihon.hr Internet trgovine, cjenikom i uvjetima dostave za kupnju putem nihon.hr Internet trgovine. U postupku registracije nudimo Vam i mogućnost registracije za primanje obavijesti i ponuda od prodavatelja NIHON trgovina i usluge d.o.o.
Za sve dodatne informacije molimo obratite nam se putem e-maila:websho@nihon.hr

PRAVILA DOSTAVE ZA KUPNJU PUTEM NIHON.HR INTERNET TRGOVINE

Artikle kupljene u nihon.hr Internet trgovini dostavljamo na gotova sva odredišta u Republici Hrvatskoj Isporuka bi trebala uslijediti sedmi radni dan nakon narudžbe (ovisno o odredištu i vrsti proizvoda) Dostava se obavlja radnim danom od 8 do 16 sati
U pravilu isporuka bi trebala uslijediti sedmi radni dan nakon Vaše kupnje,  što ovisi o odredištu i vrsti artikla kojeg ste kupili, no to može potrajati i dulje jer rokovi dostave na otoke i rjeđe naseljena područja ovise i o rasporedu vožnje trajekata i rasporedu dostavne službe. Na neke otoke dostava uopće nije moguća. Dostava na pojedine otoke vrši se na pristanište, ovisno o redu vožnje trajekta ili broda. Detaljnije informacije su navedene u rasporedu dostava na otoke i rijeđe naseljana područja.
Dostava se obavlja radnim danom od 8 do 16 sati. Neradni dani (subota, nedjelja i državni praznik) se ne računaju u rok dostave. Ukoliko se redovni termin dostave poklapa sa neradnim danom, dostava se vrši naredni radni dan za kopnenu Hrvatsku, a na otoke i rjeđe naseljena mjesta prema posebnom rasporedu dostave za takva područja.Prije dostave djelatnici dostavne službe će Vas kontaktirati kako bi se najavili i dogovorili isporuku.Artikli kojeg ste kupili putem nihon.hr Internet trgovine dostavljaju se do najbližeg kolnog prilaza. U slučaju da je najbliži kolni prilaz pokraj ulaza u stambeni objekt, prilikom istovara prilaz ulazu mora biti slobodan, jer u protivnom istovar se vrši na najbližoj mogućoj točki.
Dostava na mjesta za koja je potrebna posebna dozvola za pristup vrši se do najbliže pristupne točke za koju takva dozvola nije potrebna.
Reklamaciju pošiljke oštećene pri transportu do navedene adrese, obavezno je prijaviti prodavatelju  u roku od 3 dana od preuzimanja pošiljke.
Potrebno je poslati fotografije oštećenog proizvoda na e-mail: webshop@nihon.hr ,te kratki opis oštećenja i broj narudžbe.Potrebno je pregledati vanjska oštećenja prilikom preuzimanja pošiljke jer svojim potpisom potvrđujete da ste pošiljku primili od dostavljača u neoštećenom pakiranju.
U nihon možete kupiti određeni broj artikala. To ovisi o mogućnostima samog izbora pri kupnji, mogućnostima dostave, kao i pojedinim mjernim jedinicama.
Za sve dodatne informacije molimo obratite nam se putem e-maila  webshop@nihon.hr


POVEZNICE NA VAŽNE DOKUMENTE
NIHON.HR OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKOD UGOVORA
CJENIK DOSTAVE ZA KUPNJU PUTEM NIHON.HR INTERNET TRGOVINE
POPIS OTOKA I RIJEĐE NASELJENIH PODRUČJA
IZJAVA O SIGURNOSTI


HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).


NAČINI PLAĆANJA


Plaćanje kreditnim ili debitnim karticama
Jednokratno plaćanje zaštićeno najvišim sigurnosnim standardimaU slučaju da trebate R-1 račun, molimo odaberite tu opciju na blagajni Internet trgovine i unesite potrebne podatke.

Povratak na vrh